DipIFR Sınav Konuları

2013-2014 sınav dönemi DipIFR konu başlıkarı ve her bir konu başlığı altında belirlenen kapsam şu şekildedir;

I. Uluslararası Standart Yapıcılar ve İlgili Süreçler (International sources of authority)

II. Finansal Tablo Kalemleri (Elements of Financial Statements)

III. Finansal Tablo Sunumları ve Dipnotlar (Presentation and additional disclosures)

IV. Finansal Tabloların Hazırlanması (Preparation of external financial reports)

V. Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması (Preparation of external financial reports for combined entities and joint ventures)

Sınava Dahil olmayan Konular
Aşağıdaki konular içeriğin dışında bırakılmışlardır: